Krátký medailon kardinála Špidlíka

Tomáš kardinál Špidlík SJ
Tomáš kardinál Špidlík SJ
Tomáš kardinál Špidlík SJ
Tomáš kardinál Špidlík SJ
Kardinál Tomáš Špidlík SJ byl nejvýznamnějším českým teologem žijícím v zahraničí, světově proslulým znalcem spirituality křesťanského Východu, významným představitelem ekumenického úsilí a uznávaným reprezentantem a propagátorem české kultury. Celý svůj život zasvětil mimořádnému badatelskému úsilí na poli studia a praktické služby pro jednotu křesťanů. Za tyto své zásluhy byl papežem Janem Pavlem II. v roce 2003 jmenován kardinálem. Nejvýraznějším rysem jeho osobnosti byla mimořádná schopnost rozvíjení osobních styků a navazování přátelství. Je znám jako hluboká duchovní osobnost a rádce (v roce 1995 dává jako první Čech vůbec duchovní cvičení papeži Janu Pavlu II. a římské kurii). Uznání jeho vědecké práce a mimořádných lidských kvalit bylo vyjádřeno několikerými doktoráty honoris causa (obdržel například v roce 1997 čestný doktorát honoris causa na Pravoslavné teologické fakultě v Cluji v Rumunsku a na Univerzitě Palackého v Olomouci; v roce 1999 čestný doktorát honoris causa na Karlově Univerzitě v Praze; v roce 1999 papežské vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice; v roce 2006 čestný doktorát honoris causa na Sacred Heart University v americkém Connecticut, kde byl zároveň vytvořen Institut ekumenických studií nesoucí jeho jméno); což je vše podloženo členstvím v odborných prestižních společnostech pro studium patristiky, za mimořádného mezinárodního věhlasu a ocenění. Je nositelem ceny Sira Daniela a Countess Bernardine Donohue v Římě, v roce 1994 byl jmenován čestným členem Petrohradské Akademie byzantsko-slovanských studií. Důležité bylo soukromé setkání kardinála Špidlíka s patriarchou Alexijem II. v Moskvě. V roce 2002 mu udělila Česká biskupská konference Řád sv. Cyrila a Metoděje za celoživotní dílo. Italský prezident Carlo Azeglio Ciampi mu dne 22. listopadu 2003 předal nejvyšší italské vyznamenání Za zásluhy o kulturu a umění. Dne 28. října 1998 jej český prezident Václav Havel vyznamenal za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva Řádem T. G. Masaryka.
doc. Michal Altrichter, Th.D.Home Životopis Parte Fotogalerie Texty Refugium Centro Aletti Roma