Výběr z nejdůležitějších monografií

Tomáš kardinál Špidlík SJ
Tomáš kardinál Špidlík SJ
Tomáš kardinál Špidlík SJ
Tomáš kardinál Špidlík SJ
Tomáš kardinál Špidlík SJ
Tomáš kardinál Špidlík SJ
Tomáš kardinál Špidlík SJ
Tomáš kardinál Špidlík SJ
Tomáš kardinál Špidlík SJ
Joseph de Volokolamsk. Un chapitre de la spiritualité russe, Pont. Institutum Orientalium Studiorum, Roma 1956. [Josef Volokolamský, kapitola z ruské spirituality, Orientalia Christiana Analecta 146, 154 stran.]
La sophiologie de S. Basile, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma 1961. [Sofiologie svatého Basila, Orientalia christiana analecta 162, 274 stran.]
La doctrine spirituelle de Théophane le Reclus. Le Coeur et l’Esprit, Pont. Institutum Orientalium Studiorum, Roma 1965. [Duchovní nauka Teofána Zatvornika. Srdce a Duch, Orientalia Christiana Analecta 172, 308 stran.]
Grégoire de Nazianze. Introduction à l’étude de sa doctrine spirituelle, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma 1971. [Řehoř Naziánský, úvod do studia jeho duchovního učení, Orientalia Christiana Analecta 189, 164 stran.]
La spiritualité de l’Orient chrétien. Manuel systématique, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma 1978. [Spiritualita křesťanského Východu. Systematická příručka, OCA 206 = Orientalia Christiana Analecta 206, 436 + XII stran.]
Les Grands mystiques russes, Nouvelle Cité, Paris 1979. [Velcí ruští mystici, překlad knihy I Grandi mistici russi, 414 stran].
La spiritualità dei Padri greci e orientali, Borla, Roma 1983. [Spiritualita řeckých a východních otců, společně s Guidem Innocenzem Garganem OSB Cam. v sérii Storia della spiritualità 3a, 194 stran.]
La spiritualité de l’Orient chrétien, II. La Prière, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma 1988. [Spiritualita křesťanského Východu, II. Modlitba, OCA = Orientalia Christiana Analecta 230, 460 stran.]
Ignazio di Loyola e la spiritualità orientale. Guida alla lettura degli Esercizi, Studium, Roma 1994. [Kolána Religione e Società, č. 20, 168 stran; překlad do polštiny Ignacy Loyola a duchowość Wschodu (2001).]
L’idée russe. Une autre vision de l’homme, Éd. Fates, Troyes 1994. [Ruská idea. Jiný pohled na člověka, publikováno péči Centa E. Aletti v Římě, 394 stran.]
Melania la Giovane. La Benefattrice (383-440), Jaca Book, Milano 1996. [Svatá Melánie dobroditelka, ediční řada Donne d’Oriente e d’Occidente, č. 2, 176 stran.]
Questions monastiques en Orient, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Roma 1999. [Otázky mnižství na Východě, Orientalia Christiana Analecta 259, společně s Michelinou Tenace a Richardem Čemusem SJ, 270 stran.]
Alle fonti dell’Europa. Miscellanea I, Lipa, Roma 2004. [Sebrané studie kardinála Tomáše Špidlíka SJ, 192 stran;
Il Cuore e lo Spirito. La dottrina spirituale di Teofane il Recluso, Libreria Editrice Vaticana, Città di Vaticano 2004. [Srdce a Duch. Duchovní nauka Teofána Zatvornika, z francouzského originálu La doctrine spirituelle de Théophane le Reclus. Le Coeur et l’Esprit (1965) do italštiny přeložila Manuela Viezzoli, 366 stran.]
Sentire e gustare le cose internamente. Letture per gli Exercizi, Lipa, Roma 2006. [Pociťovat a zakoušet věci vnitřně. Četba k duchovním cvičení, publikace Centra Aletti, 359 stran.]
In principio era l’arte. Alle fonti dell' Europa. Miscellanea II, Lipa, Roma 2006.
"Maranatha". La vita dopo la morte, Lipa, Roma 2007 [„Maranatha“. Život po smrti, 242 stran].
Una conoscenza integrale. La via del simbolo, Lipa, Roma 2010 [„společně s P. I. Rupnikem SJ].
Home Životopis Parte Fotogalerie Texty Refugium Centro Aletti Roma